"Abilegis" Biuro Rachunkowe Marzena Beim-Machura

O firmie

Biuro Rachunkowe posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania księgowości firmy. W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:

  Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

ewidencja sprzedaży,
ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
sporządzenie rozliczenia rocznego.
 

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
ewidencja kosztów i przychodów,
ewidencja środków trwałych,
ewidencja wyposażenia,
ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
sporządzenie rozliczenia rocznego.
 

Prowadzenie ksiąg handlowych

przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem,
bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT),
sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
sporządzanie deklaracji do GUS.

Obsługa kadrowo płacowa   Sporządzanie:

list płac,
imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
deklaracji ZUS,
deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),
przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
 

Pozostałe usługi księgowe

sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,
przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych,
przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego,
przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON),
przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
pomoc w zakładaniu działalności:
przygotowywanie wniosków o dotację z Urzędu Pracy,
wypełnianie wniosków o zwrot Vat za materiały budowlane,
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
zwrot podatku z zagranicy

Wyrażamy nadzieję, iż nasza oferta spełnia Państwa oczekiwania.
Zapraszam do współpracy z moim Biurem, zapewniając , iż będzie ona profesjonalna, trwała i solidna. Gwarantuję pełną ochronę danych Państwa firmy oraz danych osobowych klientów i ich pracowników.

Formy współpracy
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy następujące formy współpracy:

- dostarczanie dokumentów osobiście do biura
- możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
- możliwość zeskanowania dokumentów, a następnie obsługa księgowa na bazie dokumentów elektronicznych
- księgowość online dla klientów korzystających z programu CDN OPTIMA.